Nyheder fra Løsning
Lær også barna å løse konflikter mer konstruktivt, sier Gerhardsen. Hun foreslår at foreldrene for eksempel kan avtale en akedag for barn og voksne på en lørdag eller at elevene får en time i uken der læreren på generelt grunnlag tar opp hvordan de ...
Skolebytte kan like gjerne bli et nederlag som en <b>løsning</b>
Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende de senere år, og at de ved hjelp av denne nye avtalen gir helt andre muligheter til å løse disse oppgavene på en mye bedre og effektiv/ressursbevisst måte i tiden som kommer ...
Tariff 2016: <b>Løsning</b> for Oslo kommune
LØSNING Erik Kollerud (fra høyre), forhandlingsleder i YS kommune, Mette Nord, forhandlingsleder i LO kommune, Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for ...
Tariff 2016: Løsning for kommunal sektor. Avtalen sikrer at lønn skal fastsettes i lokale forhandlinger uten øvre ramme, både i 2016 og 2017. KS og forhandlingssammenslutningene ble i natt enige i årets lønnsoppgjør. I kommunal sektor forhandler ...
Tariff 2016: <b>Løsning</b> for kommunal sektor
... – Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat. For første gang har vi fått vår del av den økonomiske rammen. Dermed har vi brutt trenden med lavlønnsprofil i kommuneoppgjørene, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio ...
Kommuneoppgjøret: <b>Løsning</b> i Unio kommune
Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt. Rammen for oppgjøret i 2016 er på 2,4 prosent og dermed på nivå med frontfaget. Også Akademikerne YS Kommune og LO Kommune har kommet til enighet med KS.
Billeder fra Løsning
Zip Code fra Løsning
8723
Løsning
Hoteller
Korning Kro Korning Kro
Korningvej 143 Korning
8700 Horsens
Bredal Kro Bredal Kro
Horsensvej 581
7120 Vejle
Nygaard Rooms & Apartment Nygaard Rooms & Apartment
Hornumvej 1
8783 Hornsyld